جلسات رایگان روان‌ درمانی برای پناهندگان ال‌جی‌بی‌تی‌آی‌پلاس‌هایی که تحت تأثیر زلزله قرار گرفته‌اند.

جلسات رایگان روان‌ درمانی برای پناهندگان ال‌جی‌بی‌تی‌آی‌پلاس‌هایی که تحت تأثیر زلزله قرار گرفته‌اند. 

فراخوان ثبت درخواست دوره‌ای  

فراخوان ثبت نام

به عنوان انجمن هوی ال‌جی‌بی‌تی‌آی‌پلاس به پناهندگان ال‌جی‌بی‌تی‌آی‌پلاس متأثر از زلزله از تاریخ 01 اپریل ۲۰۲۳ تا 01 جولای ۲۰۲۳ خدمات رایگان روان درمانی فردی ارائه می‌دهیم.

تمرکز این برنامه ارائه حمایت روانی اجتماعی پس از سانحه است. که گذر از ماتم،مقابله با غم و درمان در این فرآیند گنجانده شده است.

 

آخرین مهلت ثبت نام:20 مارچ ۲۰۲۳ ، ۲۳:۵۹

تاریخ شروع و پایان جلسات: 01 اپریل ۲۰۲۳  01جولای ۲۰۲۳

روزها و ساعات جلسه: با توجه به درخواست مراجعین تعیین می‌شود.

محل برگزاری جلسه: جلسات بصورت آنلاین از طریق برنامه زوم برگزار خواهد شد.متعاقبا بنا به درخواست آن دسته از ذینفعان که تمایل به ملاقات حضوری دارند پاسخ مثبت داده خواهد شد.

جمین عربی،فارسی،انگلیسی،فرانسه و ترکی خواهد بود.

هزینه‌ی جلسه: رایگان می‌باشد.

تعداد جلسات: برای هر مراجعه کننده ده جلسه در نظر گرفته شده است.

هماهنگ کننده جلسات: توسط روانشناسان متخصص که به مبارزه برای حقوق بشر ادامه می‌دهند،انجام خواهد شد.

ظرفیت: به ۱۰ نفر از پناهندگان ال‌جی‌بی‌تی‌آی پلاس محدو د می‌باشد. 

شرایط ثبت نام: پناهنده‌ ال‌جی‌بی‌تی‌آی‌پلاس که متأثر از زلزله باشد ودارای سن بالای 18 سال باشد.(مشروط بر اینکه حضور در جلسات بصورت منظم باشد تا تعداد بیشتری از مراجعین را که احتیاج به این جلسات دارند را بتوان تحت پوشش قرار داد).

 طریقه ی ثبت نام: فرم درخواست باید بطورکامل پرشود وازطریق ایمیل زیرارسال شود.لطفا قبل ازارسال فرم متن شفاف سازی و فرم رضایت نامه راکه درموردحفاظت ازداده های شخصی به انجمن هوی ال جی بی تی آی پلاس است را بررسی کنید.

info@hevilgbti.org

 

فرآیند ارزیابی درخواست: کلیه‌ درخواست‌هایی که شرایط فوق را دارا باشند و تا تاریخ 20.03.2023, 23:59 ارسال شده باشند توسط کمیته‌ی گزینش تشکیل شده در انجمن هوی ال‌جی‌بی‌تی‌آی‌پلاس ارزیابی شده و نتایج به صورت انفرادی از طریق ایمیل حداکثر تا تاریخ 24.03.2023, 16:59 برای متقاضیان ارسال خواهد شد.

 

این برنامه حمایتی با پشتیبانی انجمن هوی ال‌جی‌بی‌تی‌آی‌پلاس و صندوق حمایتی ول اسپیرینگ فیلانتروپیک در چارچوب پروژه “توانمند سازی پناهندگان ال‌جی‌بی‌تی‌آی‌پلاس”انجام خواهد شد.