YAYINLARIMIZ

Mülteci LGBTİ+lar Sosyal Hakları Bilgi Notu – 2022

HEVİ LGBTİ+ Derneği Hukuki Destek Raporu

Mülteci LGBTİ+lar 2 – Türkiye’den Göç Hikayeleri Kitabı

HEVİ LGBTİ+ DERNEĞİ 2021 YILI FAALİYET RAPORU / KOMELEYA HÊVÎ LGBTî+ SAL 2021 RAPORA ÇALAKîYÊ

Kolime Sağlık Serisi 4 – Gonore Broşürü (Aralık 2021)

COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE MÜLTECİ LGBTİ+LAR ve YAŞADIKLARI HAK İHLALLERİ RAPORU (HAZİRAN 2021)

MÜLTECİ LGBTİ+LAR TALEPLER BİLDİRİSİ (MAYIS- 2021)

Mülteci LGBTİ+ Sağlık Hakkı ve Ayrımcılık Raporu (Nisan- 2021)

Türkiye’den HIV Hikâyeleri Kitabı (2018)

Mülteci LGBTİ’ler Kitabı

“YALNIZ DEĞİLSİN” Kitapçığı (EYLÜL 2020)

LGBTİ+ Alanında Irkçılık İle Mücadele Eğitim Raporu (NİSAN- 2018)

Kolime sağlık serisi -3 “HIV” (2020)

Kolime sağlık serisi -2 “Sifiliz” (2020)

Kolime sağlık serisi -1 “HPV” (2019)

HEVİ LGBTİ+ Yıllık Faaliyet Raporları

HEVİ LGBTİ+ Kimdir broşürü (çok dilli)