Programlarımız

Mülteci LGBTİ+lar Programı

LGBTİ+ Cinsel Sağlığı Programı

Azınlıklar ve Kürt LGBTİ+lar Programı

Kapasite Geliştirme Programı

HEVİ LGBTİ+ Derneği yukarıda yazılı 4 temel program üzerinden özgün ve spesifik çalışmalar yaparak ‘Genel LGBTİ+ politika’ ve ‘Toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği politikaları’ üretmektedir.