Komeleya HEVÎ LGBTÎ+, ji bo parastina mafên kêmnetew û penaberên LGBTÎ+yan, gihîştina mafan û ji bo raporkirina binpêkirina mafan xebatan dike.

LGBTÎ+yên Penaber û Koçber

Xebatên tendurustîya Zayendî, HIV û AIDS

Kêmnetewin û LGBTÎ+yên Kurd

Hirçin, çanda Homomaskul û jîyan

Komeleya HEVÎ LGBTÎ+ di 5 qadên li jor nivîsandî de xebatên xweser û spesîfîk dimeşîne, ‘Polîtîkaya Gelemperî ya LGBTÎ+’ û polîtîkayên ‘Zayendîya civakî, meyldarîya  zayendî, nasnameya zayendê’ hildiberîne.

Komîsyonên me

Komîsyona Penaber û Koçberan

Komîsyona LGBTÎ+yên Kurd û Kêmneteweyan

Komîsyona LGBTÎ+yên Girtîgehan

Komîsyona Tenduristîyê

Komîsyona Zanîngehê

Komîsyona Lêkolîna Hirçan û Homo-Maskulenîte