HEVİ LGBTİ+ DERNEĞİ OLARAK HUKUKİ DANIŞMANLIK VERİYORUZ

HEVİ LGBTİ+ Derneği olarak Norvegian Helsinki Committee ile yürütmekte olduğumuz proje kapsamında Türkiyeli ve mülteci LGBTİ+lara hukuki danışmanlık desteği vermeye devam ediyoruz. Proje kapsamında özelde mülteci LGBTİ+ların Türkiye’de yasal sığınma prosedürlerine erişiminde yaşadıkları hak ve hizmetlere erişim engellerine, genelde ise Türkiyeli ve mülteci LGBTİ+ların cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimleri nedeniyle Devamı…