به عنوان پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس افرادی که در ترکیه مجبور به زندگی می شوند این فراخوان آزاد ما به انجمن های ال جی بی تی آی پلاس، ابتکارات ال جی بی تی آی پلاس، باشگاه های دانشجویی ال جی بی تی آی پلاس و سایرسازمان های فعال در ترکیه است:

مانع زبانی که پیش روی ماست مانع از شرکت پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس در مطالعات ال جی بی تی آی پلاس و دسترسی به آموزش ال جی بی تی آی پلاس می شود. فراگیری و چند زبانه بودن با گنجاندن زبان های مختلف ازجمله عربی، فارسی وکردی با گشودن فضا برای افراد ال جی بی تی آی پلاس در فعالیت های انجام شده و مطالعات منتشر شده،

انجمن ها و ابتکارات و سازمان های ال جی بی تی آی پلاس که سیاست های خاصی را برای پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس ندارند و باید سیاست های فراگیر پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس را توسعه دهند و ما را در این روند توسعه پناهنده ال جی بی تی آی پلاس قرار دهند،

گشودن فضا توسط انجمن ها، ابتکارات و سازمان های ال جی بی تی آی پلاس برای مکانیزم تصمیم گیری برای پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس،

انجمن ها، ابتکارات و سازمان های ال جی بی تی آی پلاس باید بودجه ای را برای مطالعات پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس در بودجه خود اختصاص دهند و ما پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس را در این روند نیز قرار دهند،

پس از همه گیری افتتاح نشست ها ال جی بی تی آی پلاس و جلسات برای استفاده از پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس، درطول همه گیری گنجاندن پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس در کارهای مشترک انجام شده که در کانال های امن ال جی بی تی آی پلاس است،

حمایت انجمن ها، ابتکارات و سازمان های ال جی بی تی آی پلاس از پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس برای فعالیت های خود سازماندهی پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس،

پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس مبتلا به اچ آی وی نیز در معرض اچ آی وی هراسی قرار دارند. آثاری که به عنوان نمونه ای برای مقابله با هراس آماده شوند که پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس مبتلا به اچ آی وی را نباید از یاد برد و در این روند گجانده شوند،

دوران همه گیری پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس را بیش از پیش منزوی و نادیده کرده است. ارائه خدمات پشتیبانی روانشناسی رایگان به زبان خود پندهندگان ال جی بی تی آی پلاس تا بتوانند از پس مشکلات خود بر آیند، خدمات محدود در این زمینه باید گسترش یابد،

افراد ال جی بی تی آی پلاس در ترکیه به طور مداوم مورد تبعیض قرار می گیرند. نژادپرستی در مورد پناهندگان به این تبعیض اضافه می شود. دسترسی رایگان به شبکه های پشتیبانی حقوقی برای مبارزه با این تبعیض چندگانه و سایر موارد نقض حقوق قانونی، دریافت مشاوره حقوقی به زبانهای خودمان (عربی، فارسی، کردی) و افزایش خدمات محدود در این زمینه،

معیارهای استخدام افراد خارجی، زمینه کاری پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس را محدود کرده و گرفتن اجازه کار را دشواد می کند. سازمانهایی که مسئولیت تنظیم ضوابط مربوط به این موضوع را دارند باید ایجاد زمینه های اشتغال برای افراد ال جی بی تی آی پلاس فراهم و در صورت امکان اجرای سهمیه جذب نیروی پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس را تسهیل نمایند،

افراد ترنس پناهنده ای که در ترکیه زندگی می کنند در معرض خشونت قرار دارند. افراد ترنس پناهنده به سختی محل کار خود را پیدا می کنند.  دسترسی به هورمون، روند تغییر جنسیت و حتی به خاطر نامشان آنها مشکل دارند. آنها باید به تنهایی با این مشکلات کنار بیایند. افزایش کار برای پناهندگان ترنس و دسترسی بیشتر به خدمات محدود،

مشکلات تجربه شده توسط پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس یا دیده نمی شوند و یا نادیده گرفته می شوند. به همین دلیل ایجاد یک کار گروه ویژه شامل انجمن ها، ابتکارات و سازمان های ال جی بی تی آی پلاس و پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس در ترکیه و راه اندازی کمپین هایی علیه مشکلات رایج،

حق حمایت از رفاه یک حق اساسی انسان است. در این زمینه ما برای سیاست های اجتماعی به دنبال ایجاد یک شبکه بین المللی پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس تحت هدایت کار گروه پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس در ترکیه که شامل خودمان خواهد بود هستیم،

پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس مجبور شده اند سال ها در ترکیه منتظر بمانند تا به کشور سوم منتقل شوند. انتظار طولانی باعث ناخوشایندی و اضطراب می شود. این شبکه بین المللی پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس به منظور ایجاد مکانیزم فشار بر همه دولت ها، موسسات و سازمان های مسئول برای اسکان مجدد کشور سوم بدون بهانه گیری از دوره همه گیری اقداماتی را آغاز می کند و انجمن ها، ابتکارات و تشکل های ال جی بی تی آی پلاس در این کمپین شرکت می کنند،

تماس با اداره مهاجرت و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (یو ان اچ سی آر) برای برگزاری جلسات توسط پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس به منظور جلوگیری از تبعیض و ال جی بی تی آی پلاس فوبیا،

کار ویژه بر روی پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس و مشکلات آنها و انتشار در کانال های رسانه های اجتماعی مانند یوتیوب، پادکست و غیره، حمایت از پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس که می خواهند این کارها را انجام دهند،

درخواست می نماییم. . بیانیه درخواست های پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس و فعالان پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس که درطی جلسات ویژه پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس برای 17 می روز مبارزه بین المللی با همجنسگرا ستیزی، دوجنسگرا ستیزی و تراجنسیت ستیزی توسط انجمن هوی ال جی بی تی آی پلاس در سال 2021 برگزار و تهیه شده است.

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir