But Trans Güzellik Yarışması

Trans Onur Haftasında aslında yarışmacıların performans yapacağı, izleyicilerin çoğunluğunun LGBTİ’lerden oluşacağı bir partinin yarışma diye nitelenen aksiyonunu “beden sömürüsü” ile etiketlemek haddini aşan bir durum. But Trans Güzellik Yarışması, Hegamonik LGBTİ Hareket ve Beden Algısı Ayı hareketi “Body Pride is Revolution” tabirini çok sever. Manuple edilerek yaratılmış, dayatılmış stereotip eşcinsel Devamı…