از روز 17 ماه می سال 1990 که سازمان بهداشت جهانی همجنسگرایی را از بند بیماری بین المللی حذف کرد، فعالیت های فوبیای ال جی بی تی آی پلاس ستیزی در بسیاری از کشورهای مختلف جهان صورت گرفت.

به عنوان انجمن هوی ال جی بی تی آی پلاس ما برای ششمین بار در سال جاری نشست ویژه پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس با موضوع همجنسگرا ستیزی، دوجنسگرا ستیزی و تراجنسیت ستیزی گرد هم می آییم.

چرا ویژه پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس؟

براساس گزارش روند جهانی که توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (ب م م ی کا) در سال 2020 اعلام شده است، عنوان شده که فقط 79 میلیون و 500 نفر در سال 2019 در جهان آواره شده اند.

همه ما می دانیم که پناهنده یک مشکل نیست بلکه یک نتیجه در محدوده پدیده تحرک است، که در آن پناهندگان با تعریف بحران پناهندگی در مقیاس جهانی مشکل ساز می شوند.

از یک طرف در حالی که می گوییم وضعیت بر خلاف آنچه توصیف شده است بحران سیاست مهاجرت است، از طرف دیگر ما می خواهیم بار دیگر تاکید کنیم که نکته ای که باید به عنوان یک معضل تلقی شود آوارگی مردم توسط خشونت های دولتی و اجتماعی است. افراد ال جی بی تی آی پلاس که در کشور خود در معرض تبعیض و فوبیای ال جی بی تی آی پلاس قرار دارند، بخش مهمی از این موج مهاجرت جهانی را تشکیل می دهند. باز هم طبق بیانیه توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد که در سال 2020 انتشار یاقته است، ترکیه در میان 5 کشور نخست جهان با بیشترین تعداد پناهنده است. در کل بیش

از 4 میلیون پناهنده در ترکیه وجود دارد. بخش قابل توجهی از این افراد را پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس تشکیل می دهند.

پناهندگان ال جی بی تی آی پلاسی که در ترکیه زندگی می کنند و مجبور به زندگی می شوند در معرض تبعیض های متعدد قرار دارند. آنها اغلب مجبور هستند به تنهایی با فوبیای ال جی بی تی آی پلاس و نژادپرستی مبارزه کنند. ما به عنوان انجمن هوی ال جی بی تی آی پلاس از سال 2015 به طور منظم با پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس کار می کنیم. ما به عنوان انجمن هوی ال جی بی تی آی پلاس به پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس یادآوری می کنیم که آنها تنها نیستند، ما برای مقابله با نقص حقوق و فوبیای ال جی بی تی آی پلاس امسال در روز 17 ماه می روز جهانی مبارزه با همجنسگرا ستیزی، دوجنسگرا ستیزی و تراجنسیت ستیزی (آی دی ای اچ اُ بی آی تی) به صورت آنلاین با دوستان پناهنده ال جی بی تی آی پلاس خود گرد هم خواهیم آمد.

با یکدیگر برای مبارزه با فوبیای ال جی بی تی آی پلاس، نژادپرستی و همه تبعیض ها از شما هم دعوت می کنیم.

نشست آنلاین ویژه پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس 17 می همجنسگرا ستیزی، دوجنسگرا ستیزی و تراجنسیت ستیزی (آی دی ای اچ اُ بی آی تی)

15 می 2021- شنبه

ساعت 15:00 الی 17:00

تغییر رویه های حقوقی وپناهندگان ال جی بی تی آل پلاس بودن

ساعت 17:00 الی 19:00

درخواست های پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس چه خواهد بود؟

*نکته: نشست روز 15 می به زبان ترکی-عربی خواهد بود.

16 می 2021- یکشنبه

ساعت 15:00 الی 17:00

تغییر رویه های حقوقی وپناهندگان ال جی بی تی آل پلاس بودن

ساعت 17:00 الی 19:00

درخواست های پناهندگان ال جی بی تی آی پلاس چه خواهد بود؟

*نکته: نشست روز 16 می به زبان ترکی-فارسی و ترکی-کردی خواهد بود.

براى دريافت لينك برنامه به آدرس ايمیل زير پیام ارسال نمایید.

Hevilgbt@gmail.com

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir