Hêvî LGBTİ İnisiyatifi: “İstanbul’dan Kürdistan’a seslenecek bir oluşuma ihtiyaç vardı, biz de bunu sağladık.”

Hêvî LGBTİ İnisiyatifi, bugün düzenlediği basın toplantısı ile oluşumunu ilan etti. Hazırladıkları manifesto metnini Türkçe ve Kürtçe okuyan Hêvî, “Türkiye’de yaşayan Kürdistani LGBTİ’lerin özgül sorunlarını ana eksen alarak” çalışacaklarını duyurdu.

“Kalıcı bir barışın sağlanması için LGBTİ katkısı sorumluluktur”

Hêvî Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseksüel (LGBTİ) İnisiyatifi, HDK Beyoğlu İlçe Örgütü binasında düzenlediği basın toplantısı ile oluşumunu bir manifesto ile ilan etti. Hêvi aktivistlerinden Asya Elmas, Rosida, Mehmet Umut, Ceylan ve Cem Emre Gutay’ın katıldığı toplantıda, inisiyatif adına manifesto metnini, Asya Elmas ile Cem Emre Gutay okudu. LGBTİ İnisiyatifi oluşumunun Gezi direnişi döneminde LGBT Blok bünyesinde bir araya gelen bir grup Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseksüel tarafından kurulduğu belirtilen metinde, “Hêvi, LGBTİ politikalarının geniş bir siyasi çerçevede ele alınması gerektiğine inanır. Sınıf, etnisite, cinsiyetçilik, sömürgecilik konuları ile insan ve doğanın hak ve özgürlüklerini LGBTİ politikalarının ayrılmaz bileşenleri olarak görülür. Anti militaristtir. Otoritenin baskı ve zulmüne ve dolayısıyla Kürdistan’da uyguladığı şiddete, açtığı savaşa karşıdır. Barış politikalarına LGBTİ katkısının kapsayıcı ve kalıcı bir barışın sağlanması için sorumluluk olduğuna inanır” denildi.

“Homofobi ve transfobi Kürdistan’da da had safhada”

Hêvi’nin çoğunlukla bölge illerinden olanların oluşturduğu bir oluşum olduğunun altı çizilen metinde, “Türkiye’de yaşayan Kürdistani LGBTİ’lerin özgül sorunlarını ana eksen alarak çalışır. Hêvî’nin Kürdistan’da son bulmasını istediği ve bunun için çalışmalar yürüteceği en önemli alan LGBTİ’lere karşı işlenen nefret suçları ve nefret cinayetleridir. Çünkü bilinen bir gerçektir ki, Kürdistan’da da homofobi, transfobi ve bifobi had safhadadır. Buna bağlı olarak LGBTİ bireylere karşı yüksek oranlarda irrasyonel nefret, korku, hoşnutsuzluk, ayrımcılık, nefret suçları ve nefret cinayetleri işlenmektedir” ifadelerine yer verildi.
“Kürt meselesi kilit önemde”

Hêvî LGBTİ İnisiyatifi’nin sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile anti hiyerarşik bir örgütlenme olduğuna dikkat çekilen metinde, “Hêvî LGBTİ İnisiyatifi, Kürdistan ve Türkiye’deki LGBT örgütleri ve grupları başta olmak üzere eşitlik ve özgürlükçü tüm yapı ve kişilerle diyalog geliştirerek, işbirliği ve ortak mücadele zeminleri oluşturmayı hedefler” diye belirtildi. Bireysel ve kolektif sorunların çözümü ve hakların alımı konusunda Kürt meselesinin kilit önemde olduğu kaydedilen metinde, “Haklar ve sorunlar arasında bir öncelik sırası yapmamakla beraber LGBTİ siyasetinin özgürlükçü karakterini korumasının ve geliştirmesinin Kürt meselesi ve sınıfsal çelişkilerin önemli bir çalışma alanı olarak korunmasından geçtiğini, sömürgecilik gerçeğiyle yüzleşmeden eşitlikçi ve özgürlükçü bir siyasi hattın oluşturulamayacağını ifade eder” denildi.
Manifesto metninin Kürtçesini ise Hêvî aktivisti Rosida okudu. Daha sonra konuşan Hêvî aktivistlerinden Mehmet Umut da, “İstanbul’dan Kürdistan’a seslenecek bir oluşuma ihtiyaç vardı, biz de bunu sağladık” diye konuştu.

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir