HEVİ LGBTİ Derneği 5. Olağan Genel Kurul Çağrısı

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinde, 12/03/2023 tarihinde, saat: 13.00-18.00’da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 19/03/2023 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Gündem:

1) Yönetim Kurulu Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6) Dernek Organlarının Seçilmesi
7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
8) Kapanış

Tüm Üyelerimize Duyurulur.

Katılım gösterecek üyelerimizin resmi mail adresimize (info@hevilgbti.org – hevilgbt@gmail.com) ulaşıp kurulun yapılacağı yer hakkında detaylı bilgi alabilirler.