HEVİ LGBTİ+ Derneği ve Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliğinin desteğiyle her yıl olduğu gibi bu yılda 6’ncısını düzenlediğimiz “Mülteci LGBTİ+lar Özelinde 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Bifobi Transfobi İnterfobi Günü Buluşmaları-VI” etkinliğinde mülteci LGBTİ+lar ve bu alanda çalışmalar yürüten mülteci LGBTİ+ aktivistler tarafından oluşturulan “Mülteci LGBTİ+ Talepler Bildirisi”ni 5 dilde ( Türkçe-Kürtçe-Arapça-Farsça-İngilizce ) ilan ediyoruz.

Biz Türkiye’de yaşayan, yaşamak zorunda bırakılan Mülteci LGBTİ+lar olarak Türkiye’de Faaliyet Gösteren LGBTİ+ Derneklere, LGBTİ+ İnisiyatiflere, LGBTİ+ Öğrenci Kulüplerine ve Diğer Tüm Oluşumlara Açık Çağrımızdır:

1- Önümüzde duran dil bariyeri mülteci LGBTİ+ların LGBTİ+ çalışmalara katılmasını ve LGBTİ+ eğitimlere erişmesini engellemektedir. Gerçekleştirilecek etkinliklerde ve yayımlanacak çalışmalarda LGBTİ+lara alan açılarak kapsayıcılığın ve Arapça, Farsça, Kürtçe dahil farklı dillere yer verilerek çok dilliliğin gözetilmesini,

2- Mülteci LGBTİ+lar özelinde politikaları bulunmayan LGBTİ+ derneklerin, inisiyatiflerin ve oluşumların “mülteci LGBTİ+ kapsayıcı politikalar” geliştirmesini, bu geliştirme sürecine biz mülteci LGBTİ+ların dahil edilmesini,

3- LGBTİ+ derneklerin, inisiyatiflerin ve oluşumların karar alma mekanizmalarında mülteci LGBTİ+lara alan açmasını,

4- LGBTİ+ derneklerin, inisiyatiflerin ve oluşumların bütçelerinde mülteci LGBTİ+ çalışmaları için bütçe ayırmasını ve bu sürece biz mülteci LGBTİ+ların dahil edilmesini,

5- Pandemi sonrasında LGBTİ+ etkinlik ve toplantı alanlarının mülteci LGBTİ+ların kullanımına açılmasını, pandemi süresince LGBTİ+ güvenli mecralarda yapılan ortak çalışmalara mülteci LGBTİ+ların dahil edilmesini,

6- LGBTİ+ derneklerin, inisiyatiflerin ve oluşumların “mülteci LGBTİ+ öz örgütlenme çalışmaları” için mülteci LGBTİ+lara destek sunmasını,

7- HIV ile yaşayan mülteci LGBTİ+lar da HIVfobiye maruz kalmaktadır. Fobiyle mücadelenin bir örneği olarak hazırlanacak çalışmalarda HIV ile yaşayan mülteci LGBTİ+ların unutulmamasını ve sürece dahil edilmesini,

8- Pandemi dönemi mülteci LGBTİ+ları daha da yalnızlaştırdı ve görünmez hale getirdi. Yaşanan sorunlarla başa çıkabilmeleri için mülteci LGBTİ+lara kendi dillerinde ücretsiz psikolojik destek hizmeti verilmesini, bu alandaki sınırlı verilen hizmetlerin ise genişletilmesini,

9- Türkiye’de LGBTİ+lar sürekli ayrımcılığa uğruyor. Mülteciler özelinde bu ayrımcılığa ırkçılık da ekleniyor. Maruz bırakılan bu çoklu ayrımcılıkla ve hukuki açıdan yaşanan diğer hak ihlalleriyle mücadele için ücretsiz hukuki destek ağlarına erişebilmeyi, kendi dillerimizde (Arapça, Farsça, Kürtçe) hukuk danışmanlığı alabilmeyi, bu alandaki sınırlı hizmetlerin artırılmasını,

10- Mevcut yabancı çalıştırma kriterleri mülteci LGBTİ+ların çalışma alanlarını kısıtlamakta ve çalışma izni almalarını zorlaştırmaktadır. Bu konudaki kriterlerin düzenlenmesinde sorumlulukları olan oluşumların LGBTİ+lara istihdam alanları yaratılması için ve mümkünse işe alımlarda mülteci LGBTİ+ kotası uygulanması için kolaylaştırıcı rol almasını,

11- Türkiye’de yaşayan mülteci translar şiddete maruz kalıyor. Mülteci translar çalışma alanı neredeyse hiç bulamıyorlar. Hormona ulaşmada, cinsiyet uyum sürecinde, sadece isimlerinden ötürü bile sorun yaşıyorlar. Bu sorunlarla yalnız başlarına mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Mülteci translar özelinde çalışmaların artırılmasını ve sınırlı kapsamda verilen hizmetlerin daha erişilebilir kılınmasını,

12- Mülteci LGBTİ+ların yaşadıkları sorunlar görülmemektedir veya görmezlikten gelinmektedir. Bu sebeple LGBTİ+ derneklerde, inisiyatiflerde ve oluşumlarda yer alan Mülteci LGBTİ+ların dahil olacağı Türkiye özelinde ortak bir mülteci LGBTİ+ çalışma grubunun kurulmasını ve ortak sorunlara  karşı kampanyaların başlatılmasını,

13- İyilik halinin korunması hakkı temel bir insani haktır. Bu kapsamda sosyal politikalar üretilmek için biz mülteci LGBTİ+ların dahil olacağı Türkiye’deki çalışma grubunun öncülüğünde uluslararası bir mülteci LGBTİ+ ağının oluşturulmasını,

14- Mülteci LGBTİ+lar üçüncü ülkeye geçiş için yıllardır Türkiye’de beklemek zorunda bırakılmıştır. Uzun bekleyişler tekinsizlik ve kaygı yaşatır. Bu Uluslararası Mülteci LGBTİ+ Ağı’nın üçüncü ülke yerleştirmelerinin pandemi bahane edilmeksizin ve acilen yapılması için tüm sorumlu devlet, kurum ve kuruluşlara baskı mekanizması oluşturmak maksadıyla kampanyalar başlatmasını, bu kampanyalarda LGBTİ+ derneklerin, inisiyatiflerin ve oluşumların görev almasını,

15- Ayrımcılığın ve Mülteci LGBTİ+ların yaşadığı LGBTİ+fobinin önlenmesi için Göç İdaresi ve UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) ile iletişime geçilerek görüşmeler yapılmasını,

16- Youtube, podcast vb alternatif sosyal medya mecralarında mülteci LGBTİ+lar ve yaşadıkları sorunlar özelinde çalışmalar yapılmasını, bu çalışmaları yapmak isteyen biz mülteci LGBTİ+ların desteklenmesini

TALEP EDİYORUZ.

●   “Mülteci LGBTİ+ Talepler Bildirisi” HEVİ LGBTİ+ Derneği’nin 2021 yılında gerçekleştirdiği “Mülteci LGBTİ+lar Özelinde 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Bifobi Transfobi İnterfobi Günü Buluşmaları-VI” kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte mülteci LGBTİ+lar ve bu alanda çalışmalar yürüten mülteci LGBTİ+ aktivistler tarafından oluşturulmuştur.

“Mülteci LGBTİ+ Talepler Bildirisi”nin 5 dilde ( Türkçe-Kürtçe-Arapça-Farsça-İngilizce ) PDF halini aşağıdan indirebilirsiniz.

2 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir