Diyanet İşleri Başkanlığı, kendi web sitesinde yayınladığı 5 Temmuz 2019 tarihli Cuma Hutbesi’nde LGBTİ+ bireylere karşı ayrımcılık suçu işlemiştir.

 

Söz konusu hutbede şu ifadelere yer verilmiştir: “Irkımızı, rengimizi ve ömrümüzü olduğu gibi cinsiyetimizi de yüce yaratan belirlemiştir. Fıtratın kodlarıyla oynamak, yaradılıştan gelen özellikleri değiştirmeye çalışmak sünnetullaha aykırıdır. Cinsiyete müdahale eden ve cinsiyetsizliğe davet eden çabalar sadece bireyin değil bütün bir neslin felaketini hazırlar. Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır. Tarih boyunca bütün inançlar bu tür anlayışları şiddetle reddetmiş ve lanetlemiştir.” *

 

1973’te Amerikan Psikiyatri Derneği; 1990’da Dünya Sağlık Örgütü eşcinsellik terimini ruhsal ve duygusal bozukluklar listesinden çıkarmışken bugün Diyanet İşleri Başkanı’nın din alanından çıkıp sağlık bilimi alanına girip yorumlar yapıyor olması endişe vericidir.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın LGBTİ+ bireylere yönelik saldırılara ve nefret cinayetlerine destek verir nitelikteki homofobik hutbesi hem iç hukuka hem de uluslararası hukuka aykırıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın inanç üzerinden toplumu bölerek yürüttüğü bu faaliyetlerinin ve ehl-i sünnet ve’l-cemaat’i -spesifik olarak da Hanefi Mezhebi’ni- kayırırken diğer tüm inanç sistemlerine karşı ürettiği nefret söyleminin karşısındayız.

 

Bu türden hedef göstermeleri, Eryaman’da trans kadınlara yapılan saldırılardan, Ülker Sokak’ta yaşatılan zorla yerinden ettirmelerden, 6-7 Eylül olaylarından, Sivas, Çorum ve Maraş katliamlarından tanıyoruz. LGBTİ+’ların uğrayacağı olası fobik saldırılarda bu ayrımcı, kutuplaştırıcı, hedef gösterici ifadelerin sahibi olan Diyanet İşleri Başkanı’nı bizzat sorumlu tutacağımızın bilinmesini istiyoruz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

HEVİ LGBTİ+ Derneği

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir