İzleme Değerlendirme Uzmanı Çalışma Arkadaşı Arıyoruz!

      İzleme Değerlendirme Uzmanı

    12 ay

      Hibrit

      01.02.2024 

HEVİ LGBTİ+ Derneği, “Mülteci LGBTİ+ Programı” kapsamında yarı zamanlı istihdam için Mülteci Hakları Program İzleme Değerlendirme Uzmanı çalışma arkadaşı arıyor.

LGBTİ+ mültecilerin, cinsiyet kimliği ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, Uluslararası Koruma çeşitleri, geçiçi koruma ve bu alandaki diğer hizmetler gibi konularda daha etkin danışmanlık hizmetlerine erişimini sağlamayı hedeflemektedir. 

Mülteci Hakları Programı, mülteci LGBTİ+’ların koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Mülteci LGBTİ+’ların hak ve hizmetlere erişimde karşılaştıkları engelleri azaltarak, hak ve hizmetlerine erişimlerini artırmayı ve diğer temel hizmetleri de içeren geniş bir koruma ağına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 • İzleme Değerlendirme Uzmanı Pozisyonu, HEVİ LGBTİ+ Derneğinin Mülteci Hakları Programının faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi, faaliyet verimliliğinin ve kalitesinin arttırılması, faaliyetlere ilişkin verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanmasına dair iş ve süreçlerini desteklemek üzere tasarlanmıştır. 

  • Veri tabanlarının oluşturulması ve geliştirilmesi, veri girişlerinin yapılması, yapılan veri girişlerinin kontrolü ile veri güvenilirliği ile ilgili her türlü işlerin yerine getirilmesi,
  • Programın sunduğu hizmet ve faaliyetlerle ilgili izleme göstergelerini oluşturmak,
  • İzleme verilerin sağlıklı ve düzenli bir biçimde toplanması, belgelenmesi ve saklanması, 
  • Sahadaki izleme ve değerlendirme süreçleri çerçevesinde gerekli olan izleme değerlendirme araçlarını (anket, odak grup görüşmesi, bireysel görüşme vb.) hazırlamak
  • Programda belirlenen aktivitelerin yararlanıcıları etkisini ölçmek,
  • Program faaliyetlerinin verimliliğinin, kalitesinin ve hesap verilebilirliğinin arttırılması amacıyla ilgili ekiplerle çalışarak tavsiye ve öneriler oluşturmak.
  • Programın sunduğu hizmet ve faaliyetlerle ilgili izleme verilerine dayalı analizler yapmak ve periyodik raporlar hazırlamak,
  • Izleme ve değerlendirme süreçlerini etkileyebilecek olası sorunları belirlemek ve uygun çözüm önerileri sunmak,

    

   Program Koordinatörü ve Program ekibini aşağıdaki konularda desteklemek:

   • Görüşmeler yaparak programın geliştirilmesine katkı sunacak geri bildirimler toplamak,
   • İzleme ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında kendisine verilecek ilgili diğer işleri yapmak.
   • Programla ilgili taahhütler uyarınca sunulması gereken periyodik raporların hazırlanmasında destek vermek

   

   • Eğitim: Üniversitelerin Sosyal Bilimler bölümlerinden birinden lisans derecesinde mezun olmak 
   • Deneyim: İlgili bir alanda en az 3 yıl çalışma tecrübesi,
   • Dil: C1 seviyesinde İngilizce dil yetkinliği
  • Bilgisayar Becerisi: 

  Nitel ve nicel araştırma teknikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi,

  MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,

  Temel seviyede SQL ve veri görselleştirme bilgisi olması tercih sebebidir.

  • Programları kullanarak veri analizi ve görselleştirme yetkinliğine sahip olmak.

  Ek Yetkinlikler:

   • Tercihen Mülteci ve göçmen LGBTİ+ alanında deneyimli olmak.
   • Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ile ilgili bilgi sahibi olmak ve LGBTİ+ hakları alanında çalışma motivasyonu taşımak.
   • İşbirliğine açık olmak ve sorumluluk paylaşma duygusuna sahip olmak.
   • HEVİ LGBTİ+ Derneğinin ilke, değer ve iç politika belgelerini anlamak ve bunlara bağlı olmak.
   • Gerektiğinde şehir dışı ve yurt dışı seyahat edebilecek olmak
   • Çalışma Şekli: Hibrit
  • Çalışma Süresi: 12 ay

Başvuru Usulü:

Bu pozisyon için yapılacak başvuruların 11 Şubat 2024 tarihine kadar aşağıdaki belgeleri iletmeleri beklenmektedir:

 • Niyet mektubu
 • Fotoğrafsız CV (2 adet referans içermelidir)
 • Başvuruların info@hevilgbti.org e-posta adresine  “Mülteci Hakları Program İzleme ve Değerlendirme Uzmanı ” konu başlığıyla ulaştırılması gerekmektedir.
 • Sadece mülakata davet edilecek adaylara geri dönüş yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
 • LGBTİ+ adayların başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecektir.
Önemli not: Bu iş hizmet satın alımı usullerine göre gerçekleştirilecektir.