Vaka Süpervizörü Çalışma Arkadaşı Arıyoruz!

      Vaka Süpervizörü

    12 ay

      Hibrit

      15.02.2024 

HEVİ LGBTİ+ Derneği, “Mülteci LGBTİ+ Programı” kapsamında yarı zamanlı istihdam için Vaka Süpervizör çalışma arkadaşı arıyor.

LGBTİ+ mültecilerin, cinsiyet kimliği ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, uluslararası koruma çeşitleri ve geçiçi koruma ve bu alandaki diğer hizmetler gibi konularda daha etkin danışmanlık hizmetlerine erişimini sağlamayı hedeflemektedir. 

Mülteci Hakları Programı, mülteci LGBTİ+’ların koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Mülteci LGBTİ+’ların hak ve hizmetlere erişimde karşılaştıkları engelleri azaltarak, hak ve hizmetlerine erişimlerini artırmayı ve diğer temel hizmetleri de içeren geniş bir koruma ağına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

  • Vaka Süpervizörü; İhtiyaç duymaları halinde, danışanların koruma riskleri ile risk düzeylerinin belirlenmesi ve vaka eylem planının oluşturulmasında uzman hizmet sunuculara destek sağlar.
  • Hizmet verilen alanlarla ilgili vaka yönetim süreçlerini yürüten uzman hizmet sunuculara süpervizyon desteği sağlar.
  • Vaka kapatılması ve hizmet sonlandırma süreçlerinde uzman hizmet sunuculara süpervizyon desteği sağlar.
  • Hizmet birimindeki diğer uzman hizmet sunucularla koordinasyon içerisinde vakaların değerlendirilmesi ve planlamasına katkı sağlar.
  • İhtiyaç halinde sosyal çalışmacının, danışanların ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet için, ilgili kurumların mekanizmalarına yönlendirmeye dair bilgilendirir.
  • Vaka komitesinde yer alır ve vaka komitesinin toplantılarına aktif katılım sağlar.
  • Hizmet sunucuların, başta koruma sorumluları olmak üzere, kapasite gelişimlerine yönelik ihtiyaçlarını tespit eder ve uygun programlara yönlendirme yapar.
  • İdari süreçler ve program ile ilgili tüm konularda Program Koordinatörüne raporlama yapar.
  • İhtiyaç halinde hizmet birimlerinde gerçekleştirilen vaka toplantılarına katılım sağlayarak izlemesini yapar, vaka toplantılarının içeriğine dair önerilerde bulunur.
  • Program  kapsamında hazırlanan insan hikayeleri/değişim hikayelerinin anonimleştirilerek vaka hikayelerinin hazırlanmasında Program Koordinatörüne /Sosyal Çalışmacıya destek sağlar. 
  • Program kapsamında hedef gruba yönelik eğitim, barınma, sağlık, sosyal yardımlar, koruma mekanizmaları ve diğer hizmetlere erişim ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belge, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasında Program Koordinatörüne destek sağlar.
   • Eğitim: Üniversitelerin Sosyal Bilimler bölümlerinden birinden lisans derecesinde mezun olmak 

    Deneyim: Alanda en az 3 yıllık iş deneyimi ve TCDŞ vaka süreçlerine dair deneyim.

    Dil: C1 seviyesinde İngilizce dil yetkinliği 

    Bilgisayar Becerisi: MS Office programlarını ve Google araçlarını iyi derecede kullanabilmek.

    Ek Yetkinlikler

    Tercihen Mülteci ve göçmen LGBTİ+ alanında deneyimli olmak.

    Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ile ilgili bilgi sahibi olmak ve LGBTİ+ hakları alanında çalışma motivasyonu taşımak.

    Arapça, Farsça, Kürtçe bilmek tercih sebebidir.

    HEVİ LGBTİ+ Derneğinin ilke, değer ve iç politika belgelerini anlamak ve bunlara bağlı olmak

    Gerektiğinde şehir dışı ve yurt dışı seyahat edebilecek olmak

    Çalışma Şekli: Hibrit

    Çalışma Süresi: 12 ay

   • Bu iş hizmet satın alımı usullerine göre gerçekleştirilecektir.

Başvuru Usulü:

Bu pozisyon için yapılacak başvuruların 11 Şubat 2024 tarihine kadar aşağıdaki belgeleri iletmeleri beklenmektedir:

 • Niyet mektubu
 • Fotoğrafsız CV( 2 adet referans içermelidir)
 • Başvuruların info@hevilgbti.org e-posta adresine “Vaka Süpervizörü ” konu başlığıyla ulaştırılması gerekmektedir.
 • Sadece mülakata davet edilecek adaylara geri dönüş yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
 • LGBTİ+ adayların başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecektir.
Önemli not: Bu iş hizmet satın alımı usullerine göre gerçekleştirilecektir.