Kürtçe Tercüman Çalışma Arkadaşı Arıyoruz!

      Kürtçe Tercüman

    12 ay

      Yarı Zamanlı(Ofis)

HEVİ LGBTİ+ Derneği, “Mülteci LGBTİ+ Programı” kapsamında yarı zamanlı istihdam için Kürtçe Tercüman çalışma arkadaşı arıyor.

LGBTİ+ mültecilerin, cinsiyet kimliği ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, uluslararası koruma çeşitleri ve geçici koruma ve bu alandaki diğer hizmetler gibi konularda daha etkin danışmanlık hizmetlerine erişimini sağlamayı hedeflemektedir. 

Mülteci Hakları Programı, mülteci LGBTİ+’ların koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Mülteci LGBTİ+’ların hak ve hizmetlere erişimde karşılaştıkları engelleri azaltarak, hak ve hizmetlerine erişimlerini artırmayı ve diğer temel hizmetleri de içeren geniş bir koruma ağına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

  • Danışmanlık seanslarında ve dernek faaliyetlerinde tercümanlık yapmak,
  • Uzman Hizmet Sunucular ile vaka takip planlarında danışanlar ile iletişimi sağlamak,
  • Gerektiğinde uzman hizmet sunucular ile vakalara refakat etmek,
  • Program faaliyetleri öncesi planlama, uygulama ve raporlama aşamalarında yer almak,
  • Program faaliyetleri için güvenli alanları araştırmak, 
  • Mülteci LGBTİ+ları etkinliklerden haberdar etmek amacıyla çalışmalar yürütmek, dernek adına mülteci LGBTİ+larla görüşmeler gerçekleştirerek ilgili mülteci LGBTİ+lara ulaşmak, etkinliklere davet etmek,
  • HEVİ LGBTİ+ Derneğine ait veya derneğin içinde yer aldığı ortak çalışmaları, çıktıları ve üretilen materyalleri Türkçe-Kürtçe, Kürtçe-Türkçe çevirisini gerçekleştirmek,
  • Program kapsamında yer alan eğitimlerde ardıl çeviri sağlamak ve içeriği daha sonra özetleyebilmek için not almak,
  • Hedef gruba yönelik hizmet haritalandırması yapmak,
  • Çalışma gruplarında yer alarak derneğin kurumsal, politika belgelerini yazmasına destek olmak,
  • Program dahilinde Program Koordinatörünün / HEVİ’nin vereceği görevleri yerine getirmek,
  •  
   • Eğitim: Üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya bu konuda yetkin kurumlardan alınmış Kürtçe yeterlilik diploma veya belgelerine sahip olmak

    Deneyim: Alanda en az 2 yıllık iş deneyimi ve TCDŞ vaka süreçlerine dair deneyimli olmak. Tercihen simultane ve ardıl tercüme konularında deneyimli olmak.

    Dil: C1 seviyesinde Kürtçe-Türkçe dil yetkinliği 

    Bilgisayar Becerisi: MS Office programlarını ve Google araçlarını iyi derecede kullanabilmek.

    Ek Yetkinlikler

    Tercihen Mülteci ve göçmen LGBTİ+ alanında deneyimli olmak.

    Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ile ilgili bilgi sahibi olmak ve LGBTİ+ hakları alanında çalışma motivasyonu taşımak.

    HEVİ LGBTİ+ Derneğinin ilke, değer ve iç politika belgelerini anlamak ve bunlara bağlı olmak

    Gerektiğinde şehir dışı ve yurt dışı seyahat edebilecek olmak

    Çalışma Şekli: Yarı Zamanlı

    Çalışma Süresi: 12 ay

Başvuru Usulü:

Bu pozisyon için yapılacak başvuruların 31 Mayıs 2024 tarihine kadar aşağıdaki belgeleri iletmeleri beklenmektedir:

 • Niyet mektubu
 • Fotoğrafsız CV (2 adet referans içermelidir)
 • Başvuruların info@hevilgbti.org e-posta adresine “Kürtçe Tercüman” konu başlığıyla ulaştırılması gerekmektedir.
 • Sadece mülakata davet edilecek adaylara geri dönüş yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
 • LGBTİ+ adayların başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecektir.