Sosyal Çalışmacı Çalışma Arkadaşı Arıyoruz!

      Sosyal Çalışmacı

    12 ay

      Tam Zamanlı(Ofis)

HEVİ LGBTİ+ Derneği, “Mülteci LGBTİ+ Programı” kapsamında tam zamanlı istihdam için Sosyal Çalışmacı çalışma arkadaşı arıyor.

LGBTİ+ mültecilerin, cinsiyet kimliği ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, uluslararası koruma çeşitleri ve geçici koruma ve bu alandaki diğer hizmetler gibi konularda daha etkin danışmanlık hizmetlerine erişimini sağlamayı hedeflemektedir. 

Mülteci Hakları Programı, mülteci LGBTİ+’ların koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Mülteci LGBTİ+’ların hak ve hizmetlere erişimde karşılaştıkları engelleri azaltarak, hak ve hizmetlerine erişimlerini artırmayı ve diğer temel hizmetleri de içeren geniş bir koruma ağına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

  • HEVİ LGBTİ+ Derneğine başvuran, Türkiye’de yaşayan LGBTİ+, seks işçisi ve HIV ile yaşayanlara bireysel destek vermek
  • Mültecilerin yasal ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını tanımlayarak bu ihtiyaç ve problemlere yönelik ortak çalışmayı ve takibi gerçekleştirmek,
  • Danışanların hukuki, sağlık, eğitim vb. sorunlarının çözümü için resmi ve özel kurumlarla çözüm odaklı iletişime geçmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
  • Hassas vakaların takibini ve düzenli raporlamasını yürütmek,
  • Gerektiğinde vakalarda refakat etmek,
  • Koruma alanında ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla iş birliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve gerektiği anlarda iş birliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu çalışmayı güncellemek, 
  • Yerel kamu kuruluşları ve hizmet sunucularla gerekli durumlarda iletişime geçmek, Program Koordinatörüne destek vermek, 
  • Program dâhilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarını planlamak ve takibini yapmak,
  • Koruma alanında gerçekleşebilecek değişiklikler/yeni düzenlemelerle ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirmek,
  • Program kapsamında hedef gruba yönelik eğitim, barınma, sağlık, sosyal yardımlar, koruma mekanizmaları ve diğer hizmetlere erişim ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belge, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakları hazırlamak
  • Çalışma gruplarında yer alarak derneğin kurumsal, politika belgelerinin hazırlanmasına destek olmak,
  • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını program koordinatörü ile iletişim halinde hazırlamak,
   • Eğitim: üniversitelerin sosyal hizmet bölümünden lisans derecesinden mezun olmak

    Deneyim: Alanda en az 2 yıllık iş deneyimi ve TCDŞ vaka süreçlerine dair deneyim.

    Dil: C1 seviyesinde İngilizce dil yetkinliği 

    Bilgisayar Becerisi: MS Office programlarını ve Google araçlarını iyi derecede kullanabilmek.

    Ek Yetkinlikler

    Tercihen Mülteci ve göçmen LGBTİ+ alanında deneyimli olmak.

    Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ile ilgili bilgi sahibi olmak ve LGBTİ+ hakları alanında çalışma motivasyonu taşımak.

     Kürtçe, Arapça, Farsça, dillerinden birini veya birkaçını bilmek tercih sebebidir.

    HEVİ LGBTİ+ Derneğinin ilke, değer ve iç politika belgelerini anlamak ve bunlara bağlı olmak

    Gerektiğinde şehir dışı ve yurt dışı seyahat edebilecek olmak

    Çalışma Şekli: Tam Zamanlı

    Çalışma Süresi: 12 ay

Başvuru Usulü:

Bu pozisyon için yapılacak başvuruların 31 Mayıs 2024 tarihine kadar aşağıdaki belgeleri iletmeleri beklenmektedir:

 • Niyet mektubu
 • Fotoğrafsız CV (2 adet referans içermelidir)
 • Başvuruların info@hevilgbti.org e-posta adresine “Sosyal Çalışmacı” konu başlığıyla ulaştırılması gerekmektedir.
 • Sadece mülakata davet edilecek adaylara geri dönüş yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
 • LGBTİ+ adayların başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecektir.