Göçmen HEVİ LGBTİ+ Derneğimizin daha öncesinde yayımladığı Yalnız Değilsin[1] broşüründe’de yer alan tanımlamasıyla; hem maddi ve sosyal durumlarını iyileştirmek hem de kendileri veya ailelerinin gelecekten beklentilerini arttırmak için başka bir ülkeye veya bölgeye göç eden kişi ve aile fertlerini kapsamaktadır.

2000 yılında Birleşmiş Miletler tarafından her yıl 18 Aralık Günü Dünya Göçmen Günü olarak kutlanmaktadır. Dünyanın herhangi bir yerinde yerinden edilen, terk etmek zorunda kalan veya çeşitli sebepler ile terk etmek isteyen insanların yaşadığı hak ihlallerinin gündemleştirilmesi için her yıl çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

IOM’in 2020 yılında yayımladığı rapora göre dünyada en az 272 milyon Uluslararası göçmen bulunmaktadır. Bu rakam dünya nüfusunun 3,5’ini oluşturmaktadır. [2] İnsanları göçmen olarak diğer bölge ve ülkelerde yaşamaya itmesinin önemli sebeplerin başında ekonomik sebepler gelmektedir. Bunun yanında hukukun üstünlüğünün bulunduğu ülkeler ve temel insan hakları noktasında daha kapsayıcı olan ülkelerde yaşama isteği göçün diğer sebepleri arasında başta gelmektedir.

Türkiye’de yaşayan LGBTİ+ların da gerek ekonomik gerekse de LGBTİ+ kimliklerinden dolayı yaşadıkları hak ihlalleri ve LGBTİ+fobi yüzünden yaşadıkları şehirleri, Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldığı unutulmamalıdır.

Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan ekonomik bunalımlar, gelecek kaygısı, damgalanma ve ayrımcılık her yıl insanları yerlerinden etmeye; göçe zorlamaya devam etmektedir. Bunu durdurmak hepimizin elinde.  Bu duruma kişilerin dillerine, dinlerine, kültürlerine, cinsel yönelim ve/veya cinsiyet kimliklerine karşı uygulanan ayrımcılığa son vererek başlayabiliriz.

Bu vesileyle HEVİ LGBTİ+ Derneği olarak 18 Aralık Dünya Göçmen Günümüz Kutlu Olsun diyoruz.  Sınırsız, Sömürüsüz ve Barış içinde bir dünya mümkün.


[1] https://hevilgbti.org/yalniz-degilsin-kitapcigi-yayimlandi/

[2] https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-turkish-chapter-2

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir